DKV CELERITAS

In memoriam Piet Kusters.

“Er is een Wijboschenaar heen gegaan”.

Op zondag 31 maart jl. ontvingen wij het bericht dat onze erevoorzitter: Piet Kusters de dag ervoor was overleden.Hoewel we wisten dat Piet de laatste tijd met een broze gezondheid te maken had kwam het bericht van zijn overlijden, daags na het bereiken van de 86-jarige leeftijd, toch nog onverwacht.
Nadat Piet als gevolg van een arbeidsongeval moest stoppen met zijn werk is hij niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft hij zich op een brede wijze ingezet voor de, met name, Wijbossche gemeenschap.
Naast o.a. het raadslidmaatschap, en een bestuurlijke functie bij de KBO-afdeling Wijbosch trad Piet in 1969 ook toe in het bestuur van Dames Korfbal Vereniging Celeritas. Piet werd één van de eerste mannelijke voorzitters van een dames korfbalvereniging in de regio.Celeritas lag Piet na aan het hart. Waar kwam deze warmte vandaan? Om met de woorden van Piet zelf te spreken: Er wordt hard gewerkt in deze vereniging en er is veel clubliefde en dat bindt jong en oud in de sport”.
Piet vond het erg belangrijk dat de kleinere kernen, die het in die tijd moeilijk hadden, het hoofd boven water konden houden. Hij was er dan ook een groot voorstander van dat Wijbosch en Eerde nog meer gingen samenwerken om zodoende Celeritas het recht van bestaan te garanderen.
In 1982 is Piet 12,5 jaar voorzitter en draagt hij de voorzittershamer over aan Geertje van de Velden.Voor zijn vele verdiensten wordt Piet benoemd tot erevoorzitter van Celeritas. Hoewel niet meer in het bestuur actief, blijft Piet steeds betrokken bij het wel en wee van Celeritas. Vaak is hij nog langs de lijn te vinden en kan iedereen “genieten” van zijn beschouwingen op het vertoonde spel.
Daar waar er gelegenheid voor was liet hij de kans niet onbenut om, op de hem zo kenmerkende manier, de aanwezigen toe te spreken.
Tijdens de feestavond ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Celeritas was het een mooi gezicht hoe Piet tot in de late uurtjes genoot van zoveel saamhorigheid en samen met een aantal andere oudgedienden herinneringen ophaalde onder het genot van een jonge borrel.
Piet, namens D.K.V. Celeritas heel veel dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Wij wensen zijn vrouw Tonnie, en verdere familie heel veel sterkte toe. Piet bedankt.

Bestuur en leden Dames Korfbal Vereniging Celeritas Wijbosch.